26/01/2012ന്‌ കുണ്ടൂര്‍ ഉസ്താദ് മഖാം മസ്ജിദില്‍ വെച്ച്‌ ലക്ഷദ്വീപ് സ്റ്റുടന്‍റ്‌സ് മീറ്റ് പ്രമുഖ ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുന്നു. പങ്കെടുക്കുക, വിജയിപ്പിക്കുക. 

കരയില്‍ പഠിക്കുന്ന സുഹൃത്തുകളെ അറിയിക്കുക.
ബന്ധപ്പെടുക: 9495361183.
 Comments are closed.

Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު) Copyright © 2009 Island Express, Agatti Island, Lakshadweep