ഡല്‍ഹിയിലുള്ള കേന്ദ്ര 'തിബറ്റന്‍ സ്കൂള്‍' അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ തസ്തികകള്‍:

Applications are invited for the following posts :
 1. Education Officer (Training/Science) : 02 posts  On Deputation
 2. Post Graduate Teacher (PGT) :  06 posts in different subjects
 3. Trained Graduate Teacher (TGT) :  09 posts in Humanities and Tibetan
 4. Physical Education Teacher : 01 post
 5. Drawing Teacher : 02 posts
 6. Work Experience Teacher/ Computer Instructor : 02 posts
 7. Librarian : 02 posts
 8. Primary Teacher : 26 posts in English and Tibetan
 9. Music & Dance Teacher : 04 posts
 10. Cultural and Spiritual Teacher : 09 posts
 11. Tailoring Instructor : 03 posts
 12. Informatics Practice Expert : 01 post
 13. Dy. Director : 01 post on deputation
 14. Audit Officer : 01 post on deputation
 15. Section Officer (Composite Method) : 02 posts
 16. Section Officer : 01 post
 17. Stenographer Gr.C : 01 post
 18. Staff Nurse : 03 posts
 19. UDC : 07 posts
 20. Driver : 01 post
 21. Warden : 02 posts
 22. Matron : 02 posts
 23. Lab Attendant : 01 post
How to Apply :   Application on prescribed format with copy of supporting documents and a Demand Draft of Rs. 200/- for each post applied, in favour of Central Tibetan Schools Administration, Delhi (Except SC/ ST/ PH/ Ex-Serviceman/ Women & deputation post ) must reach the


To
The Director,
Central Tibetan Schools Administration,
ESS ESS PLAZA, Community Centre, Sector-3, Rohini,
Delhi - 110085
within 30 days of publication of this advertisement  (i.e. upto 30/10/2011)

Download Application Form Format
 Comments are closed.
  People now in Online

  _തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ഇ-മെയിലില്‍ ലഭിക്കാന്‍:

  Job Information:

  Enter your email address | നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയില്‍ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യൂ:

  ഇ-മെയിലിലേക്ക്‌ വരുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്താല്‍ ആക്റ്റിവാകുന്നതാണ്‌


  Subscribe to മറ്റു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തൊഴില്‍ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍: by Email

  Head Lines:


Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)