തസ്തികയുടേ പേര്:

1. ഇന്‍സ്ട്രക്റ്റര്‍(ഐ.ടി.)
2. ലാബ്‌ അസിസ്റ്റന്‍റ്
3. ഫറാഷ്‌ കം അറ്റന്‍ഡന്‍റ്:


ഇംഗ്ലിഷില്‍ വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക:
മലയാളത്തില്‍ വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക:

 Comments are closed.
  People now in Online

  _തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ഇ-മെയിലില്‍ ലഭിക്കാന്‍:

  Job Information:

  Enter your email address | നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയില്‍ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യൂ:

  ഇ-മെയിലിലേക്ക്‌ വരുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്താല്‍ ആക്റ്റിവാകുന്നതാണ്‌


  Subscribe to മറ്റു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തൊഴില്‍ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍: by Email

  Head Lines:


Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)