1. തസ്തികയുടെ പേര്‌ : ലീഗല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്‌
2. ഒഴിവുകള്‍ : 01
3. മാസ വേതനം : 30,000/-
4. യോഗ്യത: LLB


5. അഭികാമ്യം :

(i) Experience in Law Practice and Experience as Legal Assistant.
6. ഡ്യൂട്ടി:
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെയൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍റെയൊ മേലുള്ള നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം/ കേസ് സംബന്ധ്മായ കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ്‌ കൌണ്‍സിലിങ്ങിനെ സഹായിക്കുക.

7. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി: 15/09/2012

8. അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം:
The Director of education
UT of Lakshadweep
Kavaratti Island
682 5559. ഒറിജിനല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍
 Comments are closed.
  People now in Online

  _തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ഇ-മെയിലില്‍ ലഭിക്കാന്‍:

  Job Information:

  Enter your email address | നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയില്‍ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യൂ:

  ഇ-മെയിലിലേക്ക്‌ വരുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്താല്‍ ആക്റ്റിവാകുന്നതാണ്‌


  Subscribe to മറ്റു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തൊഴില്‍ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍: by Email

  Head Lines:


Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)