ക്ഷദ്വീപ്‌ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്‌ ഓയില്‍മാന്‍/ മസ്ദൂര്‍ (പെര്‍മെനെന്റ്‌) ചെക്‌ലിസ്റ്റ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്‌ കാണാന്‍ ക്ലിക്‌ ചെയ്യുക: Click here to Download Check List of Oil Man / Masdoor.
 Comments are closed.
  People now in Online

  _തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ഇ-മെയിലില്‍ ലഭിക്കാന്‍:

  Job Information:

  Enter your email address | നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയില്‍ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യൂ:

  ഇ-മെയിലിലേക്ക്‌ വരുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്താല്‍ ആക്റ്റിവാകുന്നതാണ്‌


  Subscribe to മറ്റു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തൊഴില്‍ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍: by Email

  Head Lines:


Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)