ദക്ഷിണ ഭാരത ഹിന്ദി പ്രചാര സഭ ഡിസ്റ്റന്‍സ് എഡ്യുക്കേഷന്‍ വിവിധ കൊഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബി.എ., എം.എ., എംഫില്‍., പി.എച്ച്.ഡി. എന്നീ കോഴ്സുകള്‍ക്കാണ്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. യൂ.ജി.സി. അംഗീക്യത ഡീമ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്‌ ഹിന്ദി പ്രചാര്‍ സഭ. | Hindi Prachar Sabha(Deemed University_ Approved by UGC) invite application for the admission of various courses (BA, MA, M.Phil, P.hd) through Distance Mode.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | More Details Click Here
 Comments are closed.
  People now in Online

  _തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ഇ-മെയിലില്‍ ലഭിക്കാന്‍:

  Job Information:

  Enter your email address | നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയില്‍ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യൂ:

  ഇ-മെയിലിലേക്ക്‌ വരുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്താല്‍ ആക്റ്റിവാകുന്നതാണ്‌


  Subscribe to മറ്റു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തൊഴില്‍ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍: by Email

  Head Lines:


Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)