ഉത്തരങ്ങള്‍:
1. ഫലസ്തീന്‍
2. സൈദ്‌(റ)
3. ജാഫറിബ്‌നു അബീത്വാലിബ്‌ (റ)
5. ഇന്‍ജീല്‍
6.സുലൈമാന്‍ നബി (അ)
7. യൂസഫ്‌ നബി (അ)
8. സൂറത്തുല്‍ കൌസര്‍
9. ദാവൂദ്‌ നബി (അ)
10.ലൂത്ത്‌ നബി (അ)
11. 114
12. സൂറത്തുല്‍ ഇഹ്‌ലാസ്‌
13. മറിയം ബീവി (റ)
14. ശ്രീലങ്ക
15. അബൂബക്കര്‍ (റ)
ശരിയുത്തരം അയച്ചവര്‍:

shamveel
7/4/2012 04:02:01


Comments are closed.

Copyright © 2008 - 2012 Island Press, Agathi Island, Lakshadweep(ލަކްޝަދީބު)